فضای وب

 • پلن HCP1

  • رایگان
   راه اندازی
  • 500 MB
   فضا
  • 30 GB
   پهنای باند
  • 50 عدد
   اکانت ایمیل
  • 5 عدد
   دیتابیس
  • 5 عدد
   اکانت FTP
  • 20 عدد
   ساب دامین
  • 20 عدد
   پارک دامین
  • ندارد
   افزودن دامین اضافی
  • ندارد
   دامنه رایگان
  • دارد
   بک آپ گیری خودکار
 • پلن HCP2

  • رایگان
   راه اندازی
  • 1 GB
   فضا
  • 50 GB
   پهنای باند
  • 75عدد
   اکانت ایمیل
  • 10 عدد
   دیتابیس
  • 10 عدد
   اکانت FTP
  • 50 عدد
   ساب دامین
  • 30 عدد
   پارک دامین
  • ندارد
   افزودن دامین اضافی
  • ندارد
   دامنه رایگان
  • دارد
   بک آپ گیری خودکار
 • پلن HCP3

  • رایگان
   راه اندازی
  • 5 GB
   فضا
  • 75 GB
   پهنای باند
  • 100 عدد
   اکانت ایمیل
  • 15 عدد
   دیتابیس
  • 15 عدد
   اکانت FTP
  • 75 عدد
   ساب دامین
  • 40 عدد
   پارک دامین
  • 1 عدد
   افزودن دامین اضافی
  • برای خرید سالانه
   دامنه رایگان IR
  • دارد
   بک آپ گیری خودکار
 • پلن HCP4

  • رایگان
   راه اندازی
  • 10 GB
   فضا
  • 100 GB
   پهنای باند
  • 120 عدد
   اکانت ایمیل
  • 20عدد
   دیتابیس
  • 20عدد
   اکانت FTP
  • 100عدد
   ساب دامین
  • 50 عدد
   پارک دامین
  • 2 عدد
   افزودن دامین اضافی
  • برای خرید سالانه
   دامنه رایگان IR
  • دارد
   بک آپ گیری خودکار

Powered by WHMCompleteSolution